Setkání se zástupci SÚRAO ve Ktiši PDF Tisk Email

 

Dovolte nám, abychom Vás touto cestou v krátkosti informovali o setkání se zástupci SÚRAO, které proběhlo dne 23.11.2011 v KD Ktiš, na téma zařazení prostoru VÚ Boletice do seznamu vhodných lokalit pro vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu.
Účastníci jednání:
za Súrao: RNDr. Jiří Slovák
za obec Křišťanov: pan starosta Martin Menšík
za obec Ktiš: paní starostka Ilona Mikešová a zastupitelé
za sdružení Calla: pan Sequens
za Sdružení lipenských obcí: pan Jiří Hůlka starosta Horní Plané a řada občanů Ktišska

RNDr. Slovák představil plány Súrao, které spočívají v posouzení vhodnosti umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu do VÚ Boletice včetně části území mimo prostor VÚ.
V současné době je ve „hře“ 7 lokalit, Boletice by měly být osmou lokalitou. SÚRAO je dle rozhodnutí vlády ČR povinno vybrat jednu hlavní a jednu záložní lokalitu pro budoucí výstavbu.
Do konce roku 2012 se bude posuzovat resp. řešit střet zájmů v oblasti vlivu na životní prostředí. Dále bude zahájeno jednání s dotčenými obcemi o zahájení průzkumných prací (mělo by být dokončeno do roku 2015).
RNDr. Slovák nás informoval o tom, že původní tzv. jižní varianta nevyhověla (oblast Polné) a nyní se bude posuzovat tzv. severní varianta, která zasahuje i mimo oblast VÚ. Dotčenými obcemi by měly být dle slov RNDr. Slováka obce Křišťanov, Ktiš, Chroboly. RNDr. Slovák prohlásil, že v případě, kdy nebude jakákoli obec s prováděním průzkumných prací souhlasit, bude proces posuzování lokality ukončen.
Pan Jiří Hůlka (za Sdružení lipenských obcí) rezolutně prohlásil, že je naprosto zásadně proti zahájení jakýchkoli prací, které by mohly vést k umístění hlubinného úložiště na území Jihočeského kraje. Jeho prohlášení se opírá o podporu Sdružení lipenských obcí, usnesení zastupitelstva Jihočeského kraje, prohlášení partnerských regionů v Německu a Rakousku. Dále požádal RNDr. Slováka o tlumočení tohoto rezolutního stanoviska do vyšších pater politických struktur.
Pan starosta Martin Menšík se k tomuto prohlášení připojil s tím, že dotčená oblast je určena ke zcela jiným účelům využití (lesnictví, zemědělství, bydlení, rekreaci, cestovnímu ruchu, ochraně přírody), než je hlubinné úložiště. Pouhé úvahy o umístění jaderného úložiště mohou natrvalo poškodit region ve smyslu dalšího rozvoje a souvisejících investic.
Dále jsme požádali RNDr. Slováka o informování obcí a veřejnosti o veškerých krocích, které SÚRAO v této věci podnikne.

Za OS zdravé Ktišsko: Pánek, Frček, Jemelka