Dohoda o nájmu obecního pozemku v DP Ktiš. PDF Tisk Email

Koncem léta 2012 se opět uskutečnila na základě tlaku báňského úřadu intenzivní jednání mezi zástupci těžařů a zástupcem obce panem Mgr. Josefem Brožem o podmínkách používání obecního pozemku v DP Ktiš k těžbě granátu.
Výsledkem těchto jednání byla dohoda zpracovaná renomovanou právní kanceláří BBH do podoby nájemní smlouvy k pozemku obce, která respektovala řadu požadavků našeho sdružení.
Finální verze smlouvy byla projednána a po připomínkách zastupitelů obce odsouhlasena na jednání ZO Ktiš dne 9. září 2012.
Nájemní smlouva zaručuje obci stálý příjem ve výši 10% z obratu těžařské společnosti ročně, upravuje těžbu a rekultivaci DP, ochraňuje zdraví, životní prostředí a majetky občanů a přesouvá případnou budoucí úpravu rubaniny na bývalou obecní skládku komunálního odpadu na Krákorce.
Smlouva obsahuje také kontrolní mechanismy a dává obci záruky proti porušování smluvních ujednání.
Text smlouvy je uveden v sekci Dokumenty pod názvem Smlouva o nájmu obecního pozemku v DP Ktiš.
Zastupitelstvo obce se usneslo, že po podpisu ostatních smluvních stran bude smlouva sloužit jako podklad pro obecní referendum, v němž občané schválí či odmítnou uzavření smlouvy obcí. Zdálo se tedy, že vleklá záležitost spěje ke svému konci ku prospěchu všech zúčastněných, ale opak je pravdou.
Stejně jako už vícekrát v minulosti byl tento pracně dohodnutý kompromis odmítnut většinovým vlastníkem těžařské firmy panem Hronem. Přestože firma Garnet prostřednictvím pana dr. Štýbra spoluvytvářela podmínky nájemní smlouvy, pan Hron nyní dohodnuté podmínky označil za extrémní a vyděračské. Uvedl, že už v minulosti získal opakovaně souhlasné stanovisko obce bez jakýkoliv omezujících podmínek a pokud už tyto souhlasná stanoviska neplatí, tak neplatí také podmínky dohodnuté v nájemní smlouvě.
Smlouvu podstatně upravil, změnil princip stanovení finančního podílu obce na těžbě, odstranil ujednání o zpracování rubaniny na výsledný produkt, upravil podmínky těžby, zrušil drcení na Krákorce a odstranil veškeré záruky pro obec a její občany. Dá se říci, že v podstatě zamezil vymahatelnosti dohodnutých podmínek.
Takto upravenou smlouvu předložil zastupitelstvu obce k odsouhlasení s dvouměsíční lhůtou. Text upravené smlouvy je opět uveden v sekci Dokumenty pod názvem Návrh nájemní smlouvy od pana Hrona.
Těžko si dovedeme představit, že by někdo ze zastupitelů obce po zkušenostech z minulosti mohl s touto na první pohled nevýhodnou smlouvou souhlasit a vědomě tak způsobit obci a jejím občanům škodu. Můžeme jen doufat, že se historie s bezpodmínečnými souhlasy nebude již nikdy opakovat.

Zapsal: ing. Jemelka