Oznámení o zahájení územního řízení PDF Tisk Email

Dne 10. 4. 2012 obdrželo naše sdružení Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání ve věci zalesnění pozemkových parcel KN č. 1284/5 a 1284/6 v kú Dobročkov žadatele paní Květy Szarkové.
Veřejné projednání se koná dne 10. května 2012 na MěÚ Prachatice. Protože žádný z členů sdružení neuplatnil po emailové výzvě připomínku, sdružení se ústního jednání neúčastní a nebude ho připomínkovat.
Oznámení je uvedeno v sekci Dokumenty pod názvem Oznámení o územním řízení k zalesnění.