Připomínky k EIA PDF Tisk Email

Občanské sdružení podalo dne 24. 8. 2011 připomínky k zjišťovacímu řízení o záměru „Těžba granátických migmatitů v lomu Ktiš ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje.
Přesto, že zjišťovací řízení už bylo krajským úřadem ukončeno v dubnu loňského roku, postavili jsme naše připomínky na skutečnosti, že oznámení záměru nebylo dosud na úřední desce obecního úřadu Ktiš řádně publikováno. Nebylo totiž uvedeno na úřední desce způsobem, který umožňuje dálkový přístup (úřední deska na internetových stránkách obce) a nebyl zajištěn nepřetržitý přístup k úřední desce vedle budovy obecního úřadu (není v nočních hodinách osvětlena).
Celý text vyjádření k oznámení záměru „Těžba granátických migmatitů v lomu Ktiš je uveden v sekci Dokumenty. Dne 26.9.2011 jsme obdrželi od odboru životního prostředí Jihočeského kraje jejich vyjádření na naše připomínky k EIA. Úředníci konstatují, že stejně jako v podnětu ke zrušení EIA se doručování písemností neřídí správním řádem a tím pádem jsme naše připomínky poslali až po uplynutí zákonné 20 denní lhůty. Přesto reagují na některé připomínky, ale neberou je v potaz. Naše odpověď je také v přípravné fázi a bude stejně jako v případě podnětu ke zrušení EIA zveřejněna na našem webu.
Celé vyjádření krajského úřadu je opět uvedeno v sekci Dokumenty.
Dne 31. 10. 2011 jsme odeslali na odbor životního prostředí KÚ-JK naši odpověď, ve které na základě právního rozboru opětovně podáváme připomínky k záměru těžby společně s podnětem ke zrušení závěrů EIA. Dopis je uveden v sekci Dokumenty pod názvem Opětovné podání připomínek a podnětu ke zrušení EIA.
Dne 1. 12. 2011 jsme obdrželi od odboru životního prostředí KÚ-JK odpověď na naše opětovné podněty. Úřad se v ní i přes nové konstatování, že došlo k porušení § 16 odst. 3) zákona, protože obec Ktiš nezveřejnila závěr zjišťovacího řízení na elektronické úřední desce, stále odvolává na skutečnost, že zveřejňování dokumentů se v tomto případě neřídí správním řádem.
Případnou další stížností podle § 175 správního řádu bychom se dostali do právní smyčky a proto jsme se po konzultaci s naším právníkem rozhodli uplatnit naše připomínky až v odvolacím řízení proti rozhodnutí OBÚ nebo v navazujícím soudním řízení.
Odpověď Krajského úřadu je uvedena v sekci Dokumenty pod názvem Odpověď KÚ-JK na opětovné podněty.